Loading...
Következő esemény Nincs közelgő esemény

Házirend

Pécs Városi Tenisz Club
 1. Az alábbiakban megfogalmazott házirend betartása minden olyan személyre vonatkozik aki a Tenisz Centrum területén akár, sportolóként , akár látogatóként tartózkodik.
 2. A létesítmény minden látogatójának kötelessége, hogy ügyeljen a lehető legnagyobb mértékű tisztaságra, és erre figyelmeztesse társaikat is.
 3. A klubhelyiségben dohányozni tilos, dohányozni csak az erre kijelölt és jelzett – klub használatában álló – szabadtéri területen lehet.
 4. A Centrum területén talált idegen tárgyakat a klubirodán kell leadni. A Tenisz Centrum területén elveszett és őrizetlenül hagyott tárgyakért vagy az öltözőben hagyott illetve onnan eltűnt, ellopott értéktárgyakért és készpénzért a klub semmilyen felelősséget nem vállal.
 5. Labdázni a klubház összes helyiségében tilos!
 6. Kutyákat a klub területén, pórázon kell tartani, a klubhelyiségbe kutyát bevinni tilos !
 7. A Tenisz Centrum területén hangoskodni, trágár kifejezéseket használni, illetve túlzott mértékű alkoholt fogyasztani tilos!
 8. A kerékpárokat a klub falához támasztani tilos, azok elhelyezésére a kerékpár tároló szolgál !
 9. A játék csak teniszöltözetben, és teniszcipőben engedélyezett !
 10. A játék egész órakor kezdődik, és óra 55 percig tart. Játék után mindenki köteles a pályát lehúzni, és a vonalakat megtisztítani.
 11. A játék befejezése után a klubházba való belépés előtt gondoskodni kell a sportcipő salakmentesítéséről ! Az emeleti helyíségekbe salakos cipővel felmenni tilos, ilyen esetben cipővédő tasak használata kötelező.
 12. A pályák játékra való esetleges alkalmatlanságát ( pl.eső) mindig az üzemeltető dönti el. Rossz idő esetén a pályák használhatatlansága vis majornak tekintendő, emiatt elmaradt teniszórák pótlása nem lehetséges. Versenyek esetén elmaradt teniszórák pótlására csak korlátozott mértékben van lehetőség, ennek mértékét az ügyvezető állapítja meg!
 13. A teniszpályát mindenki a saját felelősségére használhatja, amennyiben tagdíj illetve pályabérleti / használati / díjfizetési kötelezettségének eleget tett !
 14. A Tenisz Centrum nyitvatartási ideje – szezononként – a bejárati ajtón kerül feltüntetésre.
 15. A házirend be nem tartása figyelmeztetést von maga után, ismételt megszegése a Tenisz Centrum területéről való kitiltással járhat!